Š T A T Ú T neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Domovské vzdelávacie centrum n.o. Zakladateľ neziskovej organizácie vydáva dňa 12. 12. 2002 tento Š T A T Ú T neziskovej organizácie I. Názov a sídlo neziskovej organizácie 1. Názov : Domovské vzdelávacie centrum n.o. 2. Sídlo : Dunajská Lužná, časť Jánošíkovo ..... Celý text tu. Dodatok č.1 Dodatok č.2
O R G Á N Y   n.o. Správna rada RNDr. Jozef Ondáš, PhD. – predseda Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. – člen Štefan Jurčík - člen Riaditeľ Mgr. Daniel Mikloško PhD. Dozorná rada Ing. Jozef Mražík, CSc. – predseda RNDr. Mária Ondášová - členka